امداد خودرو سايپا

امداد خودرو سايپاشماره امداد خودرو سايپا جهت امدادرساني سيار ۰۹۳۷۴۴۸۶۱۲۹ - ما مجوز رسمي از اتحاديه امداد هرخودروي سايپا از برندها و محصولات متنوع اين شركت خودرو سازي را با تكيه بر توانمندي هاي خود و همچنين با توجه به هزينه و قيمت مصوب اين اتحاديه دريافت كرده ايم و خدمت رسان شما  در راستاي امدادرساني سيار، [...]