دیاگ خودرو و عیب یابی با دستگاه

دیاگ خودرو و عیب یابی با دستگاهدیاگ خودرو و عیب یابی با دستگاه دیاگ خودرو و عیب یابی با دستگاه - دیاگ مخفف کلمه دیاگنوستیک ( Diagnostic ) است  که به نوعی عملیات خطایابی خودرو توسط دستگاه مخصوصی صورت می گیرد که اطلاعات را از کامپیوتر خودرو استخراج میکند و بعد از آنالیز کدهای خطا موجود در آن، میتوان به ایرادهای [...]